Stad Nieuwpoort
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen van de Franslaan tussen de Albert I-laan en de Vlaanderenstraat ( excl. zone Sint-Bernardusplein), miv de riolering

Vernieuwen van de Franslaan tussen de Albert I-laan en de Vlaanderenstraat ( excl. zone Sint-Bernardusplein), miv de riolering

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
11-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Nieuwpoort
Postadres
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, BE
Contactpunt(en)
Technische Dienst
Ter attentie van
Frederik Gunst

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Klasse 8

Categorie C