Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TLT3013 / W215044 - Tielt, riolerings- en verbeteringswerken in de Krommewalstraat, Kistestraat, Manestraat, Fonteinestraat en Poekebeekbron

TLT3013 / W215044 - Tielt, riolerings- en verbeteringswerken in de Krommewalstraat, Kistestraat, Manestraat, Fonteinestraat en Poekebeekbron
- uitvoeren van de nodige uitbraak, de nodige grondwerken, het drooghouden en het instandhouden van sleuven
- voorzien van de nodige funderingen
- aanleggen van bitumineuze verhardingen, bestratingen in kasseien, betonstraatstenen, mozaïekkeien en natuursteentegels
- bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren
- bouwen van constructies in gewapend beton
- plaatsen van trottoirbanden en watergreppels
- aanbrengen van de voorziene markeringen en plaatsen van signalisatiepalen en -tekens
- aanleggen van grasmatten door bezaaiing
- aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : Wijzigingen bestek. Gelieve bij uw inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met dit
terechtwijzend bericht nr 1.