Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TLT3013 / W215044 - Tielt, riolerings- en verbeteringswerken in de Krommewalstraat, Kistestraat, Manestraat, Fonteinestraat en Poekebeekbron

TLT3013 / W215044 - Tielt, riolerings- en verbeteringswerken in de Krommewalstraat, Kistestraat, Manestraat, Fonteinestraat en Poekebeekbron
- uitvoeren van de nodige uitbraak, de nodige grondwerken, het drooghouden en het instandhouden van sleuven
- voorzien van de nodige funderingen
- aanleggen van bitumineuze verhardingen, bestratingen in kasseien, betonstraatstenen, mozaïekkeien en natuursteentegels
- bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren
- bouwen van constructies in gewapend beton
- plaatsen van trottoirbanden en watergreppels
- aanbrengen van de voorziene markeringen en plaatsen van signalisatiepalen en -tekens
- aanleggen van grasmatten door bezaaiing
- aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : Wijzigingen bestek. Gelieve bij uw inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met dit
terechtwijzend bericht nr 1.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!