Aankondiging van een opdracht

BRUXELLES - SPF Justice - Réparation d’un siphon de douche

Werken
Publicatie datum
10-04-2017
Aanbestedende overheid
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles | 1060 BRUXELLES, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44411400 - Douchebakken
45332400 - Installeren van sanitair
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
BRUXELLES - SPF Justice - Réparation d’un siphon de douche
truck tower-crane sharing