Aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - FOD Justitie - vervanging van een sifon

Werken
Publicatie datum
10-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 1060 BRUSSEL, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44411400 - Douchebakken
45332400 - Installeren van sanitair
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
BRUSSEL - FOD Justitie - Vervanging van een sifon
truck tower-crane sharing