OCMW Gent
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Assistentiewoningen Sint Amandsberg: nieuwbouw

Assistentiewoningen Sint Amandsberg: nieuwbouw

Publicatiedatum
20-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45211340 - Bouwen van meergezinswoningen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Gent
Postadres
Onderbergen 86, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Griet Volckaert