Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
Aankondiging van een opdracht

Raamcontract voor renovatie dakbedekking doorgangsgebouwen

Raamcontract voor renovatie dakbedekking doorgangsgebouwen.

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
19-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
Postadres
Antwerpseweg 1, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel
Ter attentie van
Dienst patrimonium

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie specificaties bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet aantonen te voldoen aan de erkenningsreglementering, in het bijzonder dient hij te
beschikken over een erkenning D of D8, klasse overeenkomstig het inschrijvingsbedrag.