Middelkerke
Aankondiging van een concessieovereenkomst

CONCESSIE VOOR DE REALISATIE EN DE UITBATING VAN EEN SPORT- EN RECREATIEBAD EN AANHORIGHEDEN IN HET VRIJETIJDSPARK KROKODIEL TE MIDDELKERKE

De Aanbestedende Overheid wenst de sport-, jeugd-, en vrijetijdsinfrastructuur op haar grondgebied te herschikken, te moderniseren en voor inwoners, tweede-verblijvers en toeristen aantrekkelijker te maken. Op die manier wil de Aanbestedende Overheid zich als sportgemeente bij uitstek verder op de kaart zetten. Het Project maakt deel uit van de realisatie van die ambitie op het gebied van watersportinfrastructuur.

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
24-12-2017
Deadline
27-04-2018
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45210000 - Bouwen van gebouwen
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
45212140 - Recreatiefaciliteiten
45212170 - Bouwen van gebouw voor ontspanningsdoeleinden
45212172 - Bouwen van recreatiecentrum
45212212 - Bouwwerkzaamheden voor zwembad

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Middelkerke
Postadres
Spermaliestraat 1
Plaats
Middelkerke
Postcode
8430
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pierre Ryckewaert
Telefoon
+32 59313016
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://middelkerke.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294833