Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Aankondiging van een opdracht

Kapellen - Fedasil - Reparatie van betonwerk

Kapellen - Fedasil - Reparatie van betonwerk

Publicatiedatum
27-10-2015
Deadline
16-11-2015
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262000 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45262300 - Betonwerk
45262330 - Reparatie van betonwerk
Contracttype
Werken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN, BE
Contactpunt(en)
Wouters Tiffany