Aankondiging van een opdracht

DENDERMONDE - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellen / schoonmaken regenwaterafvoeren

Werken
Publicatie datum
04-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West | 8000 BRUGGE, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44163111 - Afvoerpijpen
45247112 - Bouwen van waterafvoerkanaal
45261920 - Onderhoud van daken
45332300 - Leggen van afvoerbuizen
Korte inhoud
DENDERMONDE - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellen / schoonmaken regenwaterafvoeren
truck tower-crane sharing