Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Genk – FOD Financiên – leveren en plaatsen van fietsbeugels

Genk – FOD Financiên – leveren en plaatsen van fietsbeugels

Datum van verzending van deze aankondiging
29-06-2018
Publicatiedatum
29-06-2018
Deadline
10-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Briels Eddy
Telefoon
+32 479819670
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313570