IOK Afvalbeheer
Aankondiging van een opdracht

Infrastructuurwerken narijpingsterrein milieubedrijf Beerse/Merksplas

Infrastructuurwerken narijpingsterrein milieubedrijf Beerse/Merksplas.

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
03-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
IOK Afvalbeheer
Postadres
Antwerpseweg 1, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
IOK Afvalbeheer
Ter attentie van
Jonathan De Witte

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie specificaties bestek

Economische en financiële draagkracht

zie specificaties bestek

Eventuele minimumeisen:

zie specificaties bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 4, Categorie: C