Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Ruiselede - FOD Justitie - vervangen deel bedaking

Ruiselede - FOD Justitie - vervangen deel bedaking

Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
18-08-2017
Deadline
07-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
BE251 - Arr. Brugge
BE257 - Arr. Tielt
Opdrachtcodes (CPV)
45451200 - Aanbrengen van panelen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282976