Agentschap Facilitair Bedrijf
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2015/HFB/OO/32406 - Design and build – Centraal Depot Vilvoorde – studie, projectcoördinatie en uitvoering.

Design and build – Centraal Depot Vilvoorde – studie, projectcoördinatie en uitvoering.

Publicatiedatum
02-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45213260 - Bouwen van opslagruimten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Overige nadere inlichtingen

Er werd een pdf-bestand opgeladen "REC1_2015HFBoo32406.pdf", met de verwijzing naar het bestek dat van toepassing is.