Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 20.856/1 - Oud-Heverlee, Verbindingsriolering Kauwereelstraat

Project 20.856/1 - Oud-Heverlee, Verbindingsriolering Kauwereelstraat
- Opbreken van bestaande verhardingen, lijnvormige elementen
- Opbreken/opvullen van bestaande riolering
- Grondverzet tbv riolerings- en wegeniswerken
- Aanleggen van buizen in beton dia. 400mm, 600mm en 800 mm
- Aanleggen van buizen in PP dia 250 mm
- Aanleggen van koker 1200 x 600 mm
- Plaatsen van inspectieputten van beton op de bestaande en nieuwe riolering
- Plaatsen van inspectieputten van PE op de nieuwe riolering
- Bouwen van 2 noodpompputten
- Profileren van grachten
- Huisaansluitingen RWA en DWA.
- Aanleggen van KWS-verhardingen en verhardingen van betonstraatstenen
- Plaatsen van lijnvormige elementen
- Groenaanleg en bijhorend groenonderhoud.
- Afdichten bestaande leiding Molenbeek volgens bijlage X

Publicatiedatum
02-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijziging bestek.