Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Diverse gebouwen – Installatie van branddetecties

De opdracht heeft als voorwerp de werken voor de vervanging en/of installatie van de branddetectie-installatie in diverse gebouwen.
De werken omvatten met name:
- in voorkomen geval de afbraak en verwijdering van de huidige branddetectie;
- de installatie van een nieuwe branddetectie, de invoering van een technologie, gebaseerd op een adresseerbaar interactief systeem voor de gehele installatie;
- de aflevering van een as-builtdossier en de ANPI-certificatie ;
- indien nodig het in werking houden van een voorlopige branddetectie-installatie tijdens de volledige duur van de werken.
- de aanpassing/uitbreiding van de bestaande installaties
De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een totale duur van 4 jaar, met mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging op de verjaardatum, voorbehouden aan de twee partijen, mits een opzegtermijn van 9 maanden.
De MIVB is niet verplicht bestellingen te plaatsen voor het geraamde bedrag van de raamovereenkomst.

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
16-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
45343000 - Installeren van brandpreventie-installaties
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
LEULIER Nicolas
Ter attentie van
LEULIER Nicolas

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zullen gespecificeerd worden in het bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zullen gespecificeerd worden in het bestek.

Vakbekwaamheid

Zullen gespecificeerd worden in het bestek.