Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Erkenningsregeling – nutssectoren

Erkenningsregeling aannemers

Het doel van deze erkenningsregeling is het opstellen van een lijst van gekwalificeerde aannemers voor Infrax. Er wordt een
opdeling gemaakt naar de verschillende activiteiten.
De verschillende activiteiten zijn:
- Grondwerken
- Gestuurde boringen
- Grondwerken en het plaatsen van leidingen
- Unidisciplinaire gaswerken
- Staal gaswerken diameter kleiner of gelijk aan 150 mm
- Staal gaswerken diameter groter dan 150 mm
- Multi-disciplinaire projecten
- Aansluitingen gas
- Aansluitingen elektriciteit en ktv
- Bovengrondse werken
- 10 kV / 70 kV werken
- Glasvezelprojecten
- Unidisciplinaire ktv-werken
- Unidisciplinaire OV-werken
- Leveren en plaatsen geïsoleerde warmteleidingen


Datum van verzending van deze aankondiging
12-12-2017
Publicatiedatum
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45111290 - Voorbereidende werkzaamheden voor leidingen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231000 - Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45231110 - Bouwen van pijpleidingen
45231223 - Aanvullende werkzaamheden voor gasdistributie
45231600 - Bouwwerkzaamheden voor communicatielijnen
45232000 - Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232140 - Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
45232200 - Aanvullende werken voor hoogspanningsleidingen
45232210 - Aanleg van bovengrondse leidingen
45232332 - Aanvullende werkzaamheden voor telecommunicatie
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
45316110 - Installeren van straatverlichtingsuitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aannemerbeheer
Telefoon
+32 11266280
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://www.infrax.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293759