Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Mol – FOD Justitie – herstellingswerken pleister plafond

Mol – FOD Justitie – herstellingswerken pleister plafond

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
24-11-2017
Deadline
06-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45410000 - Pleisterwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
tiffany.wouters@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292189