Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

"Metro van Brussel, Inrichting en uitbreiding van de stelplaats Delta"

De door onderhavig bijzonder bestek nr. 1449 geregelde opdracht omvat alle leveringen, diensten en werkendie in hun beginselen in onderhavig bijzonder bestek vermeld staan en die nader zijn uiteengezet in debeschrijvende meetstaat, evenals in alle andere contractuele bescheiden.

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
18-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MIVB - speciale studie dienst
Postadres
vooruitgangstraat, 80 bus 1
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mijnheer Olivier Van Damme
E-mail
Olivier.vanDamme@stib.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
10852743.01 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
VALENS SA
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!