Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

AK-14-034 Raamovereenkost voor systematische metervervanging

Werken
Publicatie datum
07-11-2014
Deadline
08-12-2014 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | 9000 GENT, BE | Nutssectoren | Water
Opdrachtcodes (CPV)
45332200 - Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor systematische metervervanging
Beschrijving percelen

Perceel 1: Zone Gent

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45332200 - Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen

Perceel 2: Zone Brugge

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45332200 - Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen

Perceel 3: Zone Asse

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45332200 - Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen

Perceel 4: Zone Ronse

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45332200 - Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver zal geëvalueerd worden op basis van het “Eurogate Risico”. De inschrijver dient een score 3, 4 of 5 te behalen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Erkenning Klasse 1 Categorie C2
Tevredenheidsattesten
Beroepskwalificaties
truck tower-crane sharing