Aankondiging van een opdracht

Tervuren - KMMA - Plaatsen van manuele slagboom

Werken
Publicatie datum
03-02-2016
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | 3500 HASSELT, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
34920000 - Wegenuitrusting
34926000 - Parkeerregulatieapparatuur
34928220 - Componenten voor omheiningen
34928410 - Bermpaaltjes
44221310 - Toegangshekken
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
45233260 - Bouwen van voetwegen
45342000 - Plaatsen van hekwerk
45421148 - Plaatsen van poorten
Korte inhoud
Tervuren - KMMA - Plaatsen van manuele slagboom
truck tower-crane sharing