Afdeling Zeeschelde
Proces-verbaal van opening van de offertes

Kanaal naar Charleroi - Oeverwerken ten behoeve van de bouw van de Sint-Annabrug in Halle

Publicatiedatum
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45243600 - Bouwen van kademuren
45246200 - Oeverbeschermingswerken

1. Overzicht

Referentienummer

AZS-16EI/17/102-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
1
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

THV ARTES ROEGIERS - SMET F&C

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Olivier Devriese
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.wenz.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291144
Datum van aanmaak
13/11/2017 12:23:42

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
THV ARTES ROEGIERS - SMET F&C
KBO-nummer
0405.800.983
Postadres
Burchtstraat 89
Postcode
9150
Plaats
Kruibeke
Land
BE
Telefoon
+32 37440707
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
5
Aantal documenten
5
Documenten
16EI17102 - Offerte THV Artes Roegiers - Smet F&C.pdf, 16EI17102 - plan van aanpak _ THV Artes Roegiers - Smet F&C.pdf, 16EI17102 - plan van aanpak bijlagen _ THV Artes Roegiers - Smet F&C.pdf, 16EI17102 - samenvattende opmetingsstaat _ THV Artes Roegiers - Smet F&C.pdf, 16EI17102 - samenvattende opmetingsstaat _ THV Artes Roegiers - Smet F&C.xls
Algemene opmerkingen
Smet-F&C NV 0432.405.412