Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Bertem-FOD binnenlandse Zaken-Plaatsen van deuren.

Bertem-FOD binnenlandse Zaken-Plaatsen van deuren.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-08-2017
Publicatiedatum
24-08-2017
Deadline
07-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45421131 - Plaatsen van deuren

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Philipssite 3 Bus 5
Plaats
Heverlee - Leuven
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Vermeylen
Telefoon
+32 16318738
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283337