Aankondiging van een opdracht

STREM-MM-1054/P1

Slopen van klooster, sporthal en schoolgebouwen met behoud van een deel te renoveren straatgevel.
Bouwen van twee nieuwe schoolgebouwen
Perceel1 - Afbraak en Ruwbouwwerken

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Postadres
Bruggestraat 23, 8820 Torhout, BE
Contactpunt(en)
SCHOLENGROEP SINT-REMBERT
Ter attentie van
Stijn Devos

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!