Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Allerlei aanpassingswerken ten behoeve van de verkeersveiligheid op de gewestwegen in het district D412 Oudenaarde.

Allerlei aanpassingswerken ten behoeve van de verkeersveiligheid op de gewestwegen in het district D412 Oudenaarde.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45221220 - Duikers
45233141 - Wegenonderhoud
45233129 - Bouwen van kruispunt
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Thomas Maes

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

uitsluitingsgronden van art. 61 §1 en §2 van KB van 15/07/2011 zijn van toepassing

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2
Categorie: C