Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van een wijkkantoor politiezone BRT te Begijnendijk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Werken
Publicatie datum
27-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Gemeente Begijnendijk | 3130 Begijnendijk, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
32421000 - Netwerkbekabeling
44411000 - Sanitair
44480000 - Diverse brandbeveiligingsuitrusting
44482000 - Brandbeveiligingstoestellen
45216111 - Bouwen van politiebureau
45232141 - Aanleg van verwarming
45232460 - Sanitaire installaties
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
45236000 - Aanbrengen van verharding
45236230 - Verharding voor tuinen
45315300 - Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45331100 - Installeren van centrale verwarming
45332400 - Installeren van sanitair
45442100 - Schilderwerk
45442110 - Schilderen van gebouwen
Korte inhoud
De opdracht betreft de bouw van een nieuw wijkkantoor voor de politiezone BRT te Begijnendijk met inbegrip van de afbraak van de bestaande woning in half open bebouwing’
De bouwwerken dienen te gebeuren op een perceel gelegen Professor Scharpélaan 41 te 3130 Betekom, kadastrale gegevens: Gemeente Begijnendijk, 2e afd. sectie B nr 207/v/3/deel Betekom.
Het eigendom is gelegen langs een drukke invalsweg in het centrum van Betekom, naast de oprit en parking van de aangrenzende school.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Ruwbouw, dakwerken, buiten- en binnenschrijnwerk, vloer- en betegelingswerken, bezettingswerken, metaal- en glaswerken

Beschrijving
Ruwbouw, dakwerken, buiten- en binnenschrijnwerk, vloer- en betegelingswerken, bezettingswerken, metaal- en glaswerken
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45216111 - Bouwen van politiebureau

Perceel 2: Elektrische installatie, brandbeveiliging, bekabeling

Beschrijving
Elektrische installatie, brandbeveiliging, bekabeling
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32421000 - Netwerkbekabeling
44480000 - Diverse brandbeveiligingsuitrusting
44482000 - Brandbeveiligingstoestellen
45216111 - Bouwen van politiebureau
45315300 - Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden

Perceel 3: HVAC en sanitair

Beschrijving
HVAC en sanitair
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44411000 - Sanitair
45232141 - Aanleg van verwarming
45232460 - Sanitaire installaties
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45331100 - Installeren van centrale verwarming
45332400 - Installeren van sanitair

Perceel 4: Schilderwerken

Beschrijving
Schilderwerken
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45442100 - Schilderwerk
45442110 - Schilderen van gebouwen

Perceel 5: Infrastructuurwerken

Beschrijving
Infrastructuurwerken
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
45236000 - Aanbrengen van verharding
45236230 - Verharding voor tuinen
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Minimaal één referentieproject opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar, met een totaal bouwbedrag van 1.500.000 EUR , nieuwbouw. De inschrijver vermeldt van dit referentieproject de locatie, de omschrijving, de oppervlakte, het bedrag van de eindafrekening, de datum van de oplevering, de opdrachtgever met zijn contactgegevens, de bestemming, de omvang van zijn taak en foto's.
Minimum vereisten
De inschrijver stelt een aantal vergelijkbare referentieprojecten voor, opgeleverd tijdens de laatste vijf jaar, en vermeldt van dit referentieproject de locatie, de omschrijving, de oppervlakte, het bedrag van de eindafrekening, de datum van de oplevering, de opdrachtgever met zijn contactgegevens, de bestemming, de omvang van zijn taak, omschrijving met foto's en al dan niet een attest van goede uitvoering. Kortom, de inschrijver toont per referentie hiermede de kwaliteit aan.
Vereiste erkenning: Perceel 1: klasse 3 ondercategoriën D1 D4 D5 D6 D7 D8 D10 D11 D12 D14 D20 D29.
Perceel 2: klasse 1 ondercategorie P1.
Perceel 3: klasse 1 ondercategorie D16 D17 D18
Perceel 4: klasse 1 ondercategorie D13
Perceel 5: klasse 1 categorie C
truck tower-crane sharing