Zonnige Kempen
Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw van 6 koopwoningen en 7 huurwoningen

Nieuwbouw van 6 koopwoningen en 7 huurwoningen

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Zonnige Kempen
Postadres
Grote Markt 39, 2260 Westerlo, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anneleen Eelen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5