Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Vernieuwen van steiger 613 in het Brittanniadok in de voorhaven van Zeebrugge

Voorwerp van deze werken: Vernieuwen van de steiger 613 in het Brittanniadok in de voorhaven van Zeebrugge

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

1. Uitvoeren van een gedetailleerde studie van de steiger m.i.v. het leveren van de uitvoeringsplannen.

2. Bouwen van een steiger

a. Afbreken oude steiger

b. Leveren en plaatsen van de buispalen

c. Leveren en plaatsen van de loopbruggen

d. Leveren en plaatsen van fendersystemen

e. Leveren en plaatsen van bolders

f. Leveren en plaatsen van diverse uitrustingen

g. Aanbrengen van een verfsysteem

h. Maken van een landhoofd in beton

3. Controle van de berekeningsnota's en de uitvoering door een erkend keuringsorganisme.

4. Leveren van 3 exemplaren van de uitvoeringsplans van alle onderdelen bij de voorlopige oplevering

5. Alle werken, inrichtingen, vervoer en bijkomende leveringen nodig voor het uitvoeren en tot stand brengen van de werken zoals beschreven in onderhavig bijzonder bestek

6. Alle leveringen en werken nodig voor het onderhoud gedurende de waarborgperiode van twee jaar.

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat de werken uitgevoerd worden binnen in het afgeschermde havengebied in de onmiddellijke nabijheid van een terminal in volle exploitatie. Om toegang te krijgen tot het werkgebied zal de aannemer zich moeten schikken naar de voorschriften van het havenbestuur en de terminaluitbater.

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45244100 - Haveninstallaties
45241000 - Havenbouwwerkzaamheden
45241300 - Bouwen van pieren
45244200 - Havensteigers
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.
Postadres
P. Vandammehuis - Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge, BE
Contactpunt(en)
De heer ir. Frederik Sanders

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
Vernieuwen van steiger 613 in het Brittanniadok in de voorhaven van Zeebrugge
Officiële benaming
Artes Depret nv
Waarde
4350488.85 EUR