Aankondiging van een opdracht

ADMINISTRATION DES SALAIRES ET DES TRAITEMENTS PAR UN SECRÉTARIAT SOCIAL AGRÉÉ AVEC LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Diensten
Publicatie datum
12-01-2020
Deadline
10-02-2020 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Union Nationale des Mutualités Libres | 1070 Bruxelles, BE | Gezondheid | Hélène Daubert
Opdrachtcodes (CPV)
48450000 - Software voor tijdregistratie of human reousrces
79211110 - Loonadministratiediensten
79414000 - Advies inzake personeelsbeheer
79900000 - Diverse zakelijke en andere diensten
Korte inhoud
Administration des salaires et des traitements par un secrétariat social agréé avec logiciel de gestion des ressources humaines
Le présent marché comporte trois postes :
Poste 1 : administration des salaires et traitement par un secrétariat social agréé
Poste 2 : logiciel de gestion des ressources humaines
Poste 3 : services - assistance Payroll – consultance
Beschrijving
Beschrijving
Administration des salaires et des traitements par un secrétariat social agréé avec logiciel de gestion des ressources humaines
Le présent marché comporte trois postes :
Poste 1 : administration des salaires et traitement par un secrétariat social agréé
Poste 2 : logiciel de gestion des ressources humaines
Poste 3 : services - assistance Payroll – consultance
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
48450000 - Software voor tijdregistratie of human reousrces
79414000 - Advies inzake personeelsbeheer
79900000 - Diverse zakelijke en andere diensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
truck tower-crane sharing