CVO Westhoek-Westkust
Aankondiging van een opdracht

Ombouwen van oogartsenpraktijk naar klaslokalen en burelen schoolgebouw in de Tempelstraat 41 te 8900 Ieper

Ombouwen van oogartsenpraktijk naar klaslokalen en burelen schoolgebouw in de Tempelstraat 41 te 8900 Ieper

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
CVO Westhoek-Westkust
Postadres
Stationsstraat 25, 8900 Ieper, BE
Contactpunt(en)
Architectenbureau Seys bvba
Ter attentie van
Architect Peter Seys, Rozenlaan 4, 8600 Diksmuide

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 162670.71 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

RSZ-attest voorlaatste kwartaal bij te voegen

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D