Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst bovenbouwen huisvuilwagens met onderhoudscontract, herstellingen en wisselstukken

Leveringen
Publicatie datum
18-02-2016
Deadline
15-03-2016 10:45
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
34144511 - Vuilniswagens
Korte inhoud
Raamovereenkomst bovenbouwen huisvuilwagens met onderhoudscontract, herstellingen en wisselstukken
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing