Stad Leuven
Aankondiging van een opdracht

Onderhouds- en herstellingswerken aan kasseiverhardingen op het grondgebied van de stad Leuven en haar deelgemeenten - dienstjaar 2015

Onderhouds- en herstellingswerken aan kasseiverhardingen op het grondgebied van de stad Leuven en haar deelgemeenten - dienstjaar 2015.

Verlenging van de opdracht. De bouwheer vermeldt dat hij kan gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 26 par. 1. 2°b.

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
17-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Ter attentie van
Vermaelen Yves

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Vakbekwaamheid

erkenning: categorie C, klasse 2