DE MANDATARIS, vzw 'De Rand'
Aankondiging van een opdracht

Afbraak garage + nieuwe achterbouw polyvalente zaal

Afbraak garage + nieuwe achterbouw polyvalente zaal

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
16-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DE MANDATARIS, vzw 'De Rand'
Postadres
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, BE
Contactpunt(en)
zelfde als hiervoor

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Vereiste erkenning :D, klasse 2