Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

VMM - L 3675 I 0007 B: natuurtechnische inrichtingswerken aan de samenvloeiing van de Noordede en de Blankenbergse Vaart te Zuienkerke

De aanneming heeft tot doel het her inrichten van de sterk door erosie aangetaste oevers van de Noordede vanaf Strooienhaan en Blankenbergse Vaart tot de Zielebrug te Zuienkerke. De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
- de ruiming van de waterloop om de bodemlijn te egaliseren.
- het plaatsen van FSC of gelijkwaardig gelabelde houten palen en kantplanken;
- het plaatsen van bio-degradeerbaar weefsel op het talud;
- het grondverzet tot de uitgraving en kalibrering van de oever voor het vergroten van de huidige waterberging door de aanleg van een plas-dras profiel met vegetatie (cfr. Technisch Verslag bij dit bestek gevoegd);
- het grondverzet en het kalibreren voor de aanleg van een vispaaiplaats.

Publicatiedatum
19-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45246000 - Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Postadres
Dokter De Moorstraat 24 - 26, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Dejaeger Dirk René

Overige nadere inlichtingen

Erratum nr.1
Het volgend plan is toegevoegd bij de aanbestedingsdocumenten:
1 GRONDPLAN - plan nr. 1 “situatieplan – grondplan”