Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Allerlei aanpassingswerken tbv de verkeersveiligheid in het district Eeklo in de provincie Oost-Vlaanderen.

Allerlei aanpassingswerken tbv de verkeersveiligheid in het district Eeklo in de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
16-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233129 - Bouwen van kruispunt
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Lucie Pertry

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

uitsluitingsgronden van art. 61 §1 en §2 van KB van 15/07/2011 zijn van toepassing

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2
Categorie: C