Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Pleisterwerk blok N

GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Pleisterwerk blok N

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
21-11-2017
Deadline
05-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45410000 - Pleisterwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
David Janssens
Telefoon
+32 92676792
Fax
-
E-mail
David.Janssens@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291895