Universitair Ziekenhuis Brussel
Aankondiging van een opdracht

Medisch Technisch Blok Fase 1: Perceel 1 - Gesloten ruwbouw en voltooiing

Medisch Technisch Blok Fase 1: Perceel 1 - Gesloten ruwbouw en voltooiing

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tahira De Puysseleyr

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie opdrachtdocumenten.

Economische en financiële draagkracht

Zie opdrachtdocumenten.

Eventuele minimumeisen:

Zie opdrachtdocumenten.

Vakbekwaamheid

Zie opdrachtdocumenten.

Eventuele minimumeisen:

Zie opdrachtdocumenten.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7