Aankondiging van een opdracht

Medisch Technisch Blok Fase 1: Perceel 1 - Gesloten ruwbouw en voltooiing

Medisch Technisch Blok Fase 1: Perceel 1 - Gesloten ruwbouw en voltooiing

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tahira De Puysseleyr

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie opdrachtdocumenten.

Economische en financiële draagkracht

Zie opdrachtdocumenten.

Eventuele minimumeisen:

Zie opdrachtdocumenten.

Vakbekwaamheid

Zie opdrachtdocumenten.

Eventuele minimumeisen:

Zie opdrachtdocumenten.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!