Aankondiging van een opdracht

Leuven, FOD Justitie, herstellen gietijzeren sierstukken en schilderen van prieel

Werken
Publicatie datum
07-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost | 3001 Heverlee - Leuven, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44470000 - Gietijzeren producten
45262680 - Lassen
45442100 - Schilderwerk
Korte inhoud
Leuven, FOD Justitie, herstellen gietijzeren sierstukken en schilderen van prieel
truck tower-crane sharing