Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van 18 sociale woningen + carports te Zottegem, RUP LELIE - Fase 4

Bouwen van 18 sociale woningen : 8 cluster- + 10 rijwoningen + carports te Zottegem, RUP LELIE - Fase 4.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
08-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres
Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Eddy De Vlieger, algemeen directeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

2306123.18

Waarde: 2306123.18 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: D