Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Structureel onderhoud van de E19 richting Antwerpen vanaf de Netebruggen tot en met afrit Kontich

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
1. Vernieuwen wegenis van kilometerpunt 21.1 tot 27.4
? het selectief affrezen van de bestaande asfaltverharding van de rijbaan en de middendoorsteken
? het aanbrengen van een nieuwe toplaag (inlay) met SMA C2 ( de toplaag op de pechstrook blijft behouden)
? het aanbrengen van een nieuwe onderlaag van de rechtse en middenste rijstrook met AVS-A , 11 cm
? het opbreken en vervangen van kolken in de middenberm
? het aanbrengen van markeringen
2. Vernieuwen van vangrails van kilometerpunt 12.2 tot 27.4
? het opbreken van de bestaande vangrails langs de zijberm; leveren en plaatsen van nieuwe stalen vangrails:
? tussen afrit Mechelen-Zuid en Netebrug doormiddel van mobiele werf ‘s nachts
? tussen Netebrug en afrit Kontich gelijktijdig met de vernieuwing van de wegenis
3. Diverse herstellingen aan kunstwerken
? het vervangen van de voegband van de brugvoegen en het inspecteren en reinigen van de profielen
? het behandelen van langsvoegen
? het vervangen van brugleuningen en dekstenen
? diverse andere herstellingen
overzicht (indicatief)
brug Kmpt ligging Volgnummer voorziene werken volgens bestek
O41 21.6 over Nete 1919 leuning, deksteen 250m
O42 22.1 over Kapellelei 985 kokerbrug / geen werken
O43 22.6 over N1c Bussestraat 1982 leuning en deksteen 76 m
O48 26.9 over Keizershoek 1978 geen werken
O49 27.4 over N171 1977 leuning en deksteen 92 m
4. Werfsignalisatie en minderhinder maatregelen
? het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle nodige werf- en omleidingssignalisatie, overeenkomstig de bepalingen van het SB 250 en het MB d.d. 07/05/1999 terzake
? het plaatsen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke veiligheidsstootbanden
? het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle vereiste werfmarkeringen
? het opmaken en aanvragen van de hiertoe vereiste signalisatievergunningen
? het organiseren van het hiertoe vereiste voorafgaandelijk overleg met alle betrokken partijen zoals onder andere aanbestedende overheid, federale politie, verkeerscentrum, nevenbedrijven E19 en dergelijke meer (last van de aanneming)
5. Overige
? het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. De waarborgperiode wordt vastgesteld op 5 jaar ingaand op datum van de voorlopige oplevering van de werken.

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
04-12-2015 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
45233142 - Herstellen van wegen
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van Gorp Ellen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Categorie C, klasse 7