Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 97.446B/1 (O0214097B) - Zulte, Collector Zaubeek, Karreweg-Olsenestraat

Project 97.446B/1 (O0214097B) - Zulte, Collector Zaubeek, Karreweg-Olsenestraat
De opdracht heeft tot doel om de ontbrekende verbinding tussen het bestaande pompstation in de Karrewegstraat en de collector in de Olsenestraat aan te leggen. Dit project wordt gecombineerd met de sanering van de resterende groene clusters in de ruime omgeving van de Houtstraat en het afkoppelen van de oud-geklasseerde waterlopen nrs. 23, 24 en 25 van het bestaande collectorstelsel in de Oudenaardestraat.
Deze opdracht omvat in het bijzonder:
- Opbreken van bestaande leidingen en instandhouden van de afwatering
- Opbraak van wegen
- Aanleggen van leidingen d250mm, d400 mm, d500 mm, d700 mm in open sleuf op dieptes tot ca. 4.00 m
- Aanleggen van leidingen d250 mm als onderdoorpersing (lengte 32 m) onder de spoorweg
- Aanleggen van persleidingen d63 mm, d90 mm en d110 mm
- Ontmantelen van het bestaande pompstation Karrewegstraat
- Bouwen van nieuwe pompstations ter hoogte van Karrewegstraat en in de Houtstraat
- Bouwen van huis- en straatkolkaansluitingen
- Bouwen van drukrioleringsgemalen incl. electromechanische uitrusting
- Herprofileren van grachten en aanleg van nieuwe grachten
- Heraanleg van wegen in bitumineuze- en cementbetonverhardingen
- Verkeersregeling gedurende de werken
- Onderhoud van de werken gedurende de waarborgtermijn

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 :
Wijzigingen bestek, meetstaat en plannen.
Nieuwe documenten + technisch verslag en veiligheids- en gezondheidsplan werden toegevoegd.