Gemeente Bierbeek
Aankondiging van een opdracht

NIEUW GEMEENTEHUIS: aanleg van plein en parkeerplaatsen + groenaanleg van patio's en groendak

De opdracht betreft enerzijds de aanleg van een plein en een aantal extra parkeerplaatsen voor het nieuwe gemeentehuis te Bierbeek. Daarnaast omvat de opdracht ook de groenaanleg van 2 patio's binnen het nieuwe gemeentehuis en de groenaanleg van het groendak.

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45236000 - Aanbrengen van verharding
77300000 - Tuinbouwdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Bierbeek
Postadres
Dorpsstraat 2, 3360 Bierbeek, BE
Contactpunt(en)
Dienst Patrimonium
Ter attentie van
Bruno Abts

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 175000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Voor deze opdracht is minimum een erkenning Categorie C, klasse 2 vereist