Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Tervuren, Fedpol Vervanging CV ketel, 21kW door nieuw wandmodel doorstromer met geïntegreerde boiler, min. 25kW. Tubering van de schouw (6m) en nieuwe leidingen in de stookplaats

Tervuren,Fedpol
Vervanging CV ketel, 21kW door nieuw wandmodel doorstromer met geïntegreerde boiler, min. 25kW. Tubering van de schouw (6m) en nieuwe leidingen in de stookplaats


Datum van verzending van deze aankondiging
26-07-2018
Publicatiedatum
26-07-2018
Deadline
10-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Maes Erwin
Telefoon
+32 496720872
Fax
-
E-mail
[email protected]uildingsagency.be
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315965