Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Restauratie huis van de Vrije Schippers - Elektriciteit - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Voorwerp van de opdracht:

- Leveren en plaatsen van nieuwe elektriciteitsbekabeling en –behuizing voor verlichting, data, alarm en signalisatie, e.d. Inclusief zijn voedingskabels, verdeelleidingen, kabelgangen e.d.

- Leveren en plaatsen van verdeelborden en bedieningsapparatuur. Deels retro schakelaars en stopcontacten.

- Leveren en plaatsen van gebouwbeheerssysteem onder vorm van domotica-systeem in comunicatie met HVAC, inbraakcentrale, netwerk op basis van KNX-systeem. Inclusief touchscreens e.d.

- Leveren en plaatsen van architectonische verlichting, gevelverlichting in optie en noodverlichting.

- Leveren en plaatsen van videofonie, data- en telefonienetwerk & multimedia-installatie (excl. Toestellen).

- Leveren en plaatsen van branddetectie met analoog systeem en inbraakdetectie (incl. centrale en toestellen).

- Leveren en plaatsen van toegangscontrole incl. badgesysteem en badges.

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45315300 - Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Postadres
John Kennedylaan 32 – Haven 3000A, 9042 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Filip Remmerie

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
Restauratie huis van de Vrije Schippers - Elektriciteit
Officiële benaming
Gelecom nv