VZW Instituut van het Heilig Graf | gevelrenovatie | vervangen buitenschrijnwerk van bestaande gevel | blok A, gelegen langsheen de Klinkstraat 3-7 te 2300 Turnhout.
Aankondiging van een opdracht

VZW Instituut van het Heilig Graf | gevelrenovatie | vervangen buitenschrijnwerk van bestaande gevel | blok A, gelegen langsheen de Klinkstraat 3-7 te 2300 Turnhout.

vzw Instituut van het Heilig Graf |
gevelrenovatie | vervangen buitenschrijnwerk
van bestaande gevel | blok A, gelegen
langsheen de Klinkstraat 3-7 te 2300
Turnhout.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 13:30
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Instituut van het Heilig Graf | gevelrenovatie | vervangen buitenschrijnwerk van bestaande gevel | blok A, gelegen langsheen de Klinkstraat 3-7 te 2300 Turnhout.
Postadres
Patersstraat 28, 2300 Turnhout, BE
Contactpunt(en)
Van Der Voort Tine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D20