Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de vernieuwing van laagspanningsuitrustingen in de technische lokalen en gangen van de Brusselse metrostations

Noodzakelijke leveringen en plaatsingswerken voor de vernieuwing van bepaalde

verlichtingsarmaturen,stopcontacten, noodverlichtingen, beschermingen in verschillende technische opslaglokalen en gangen

in allestations van het metro- en premetronet van Brussel.


Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
26-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
M. Jean Leclercq via Mvr Lemaire
E-mail
mlemaire@sprb.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
7239229.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Verkeer Signalisatie & Elektronika SA