Rio-Link NV
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

RI3M034 - Merksem, Lambrechtshoekenlaan

RI3M034 - Merksem, Riolerings- en bestratingswerken Lambrechtshoekenlaan, Maantjessteenweg, Ryenlanddreef, Overhout, Laarsebaan en Vlasschaardstraat
- Aanleggen van rioleringsbuizen.
- Wegenbouwwerken.
- Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden.
- Aanbrengen van verharding.
- Funderingswerkzaamheden.
- Leggen van afvoerbuizen.
- Aanbrengen van bestrating

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
16-12-2016 10:15
Te lezen
20-01-2017 09:45
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
16-12-2016 10:15
Te lezen
20-01-2017 09:45
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
16-12-2016 10:15
Te lezen
20-01-2017 09:45

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Omdat het technisch verslag nog niet beschikbaar is wordt de aanbesteding uitgesteld naar 20/01/2017 - 09u45.
Veiligheids- en gezondheidsplan wordt toegevoegd.