Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - POD Federaal Wetenschapsbeleid - museum - Jubelpark - Plaatsing van twee warm ventilerende convectoren

Brussel - POD Federaal Wetenschapsbeleid - museum - Jubelpark -
Plaatsing van twee warm ventilerende convectoren


Datum van verzending van deze aankondiging
12-06-2018
Publicatiedatum
12-06-2018
Deadline
20-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De Haes Gaëtano
Telefoon
+32 471170046
Fax
-
E-mail
[email protected]uildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311567