Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

AK-15-018 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolaansluitingen Zone Brugge

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolaansluitingen Zone Brugge

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
09-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Aubroeck Laura

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijvers mogen zicht niet in een toestand van uitsluiting bevinden conform art. 66-71 van het KB van 16 juli 2012.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht van de inschrijver zal geëvalueerd worden op basis van het “Eurogate Risico”. Hiervoor zal FARYS|TMVW een rapport opvragen bij “Graydon” of gelijkwaardig. De inschrijver dient een score 3, 4 of 5 te behalen.

Vakbekwaamheid

- Erkenning: Klasse: 3, Categorie: C1
- Tevredenheidsattest
- Beroepskwalificaties
- Dimona-attesten