Scholengroep Sint-Rembert vzw
Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw schoolgebouwen Maria Moke - perceel ELEKTRICITEIT

Nieuwbouw schoolgebouwen Maria Moke - perceel ELEKTRICITEIT

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
23-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Postadres
Bruggestraat 23, 8820 Torhout, BE
Ter attentie van
Dhr. Stijn Devos

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

RSZ-attest 3de kwartaal 2016
Fiscaal attest uitgereikt in het kader van
overheidsopdrachten conform art. 63 KB Plaatsing Overheidsopdrachten klassieke sectoren
Attest niet faling welke op het ogenblik van de
openingszitting niet ouder is dan 6 maand
uittreksel strafregister welke op het ogenblik van de openingszitting niet ouder is dan 6 maand

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: P1