Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

A5123004 - Collector E5 Drongen/Nevele, bovengronds brengen van 10 verdoken inspectieputten

A5123004 - Collector E5 Drongen/Nevele, bovengronds brengen van 10 verdoken inspectieputten
Deze opdracht omvat het op hoogte brengen van 10 verdoken inspectieputten tot op maaiveldpeil, met name inspectieputten R14-R17-R20-R21-R22-R23-R26-R33-R36 en R39. De opbouw van de blinde inspectieputten bestaat uit 1 basiselement en 1 opzetelement met een reductiedakplaat. Om de blinde inspectieputten tot op maaiveldpeil te brengen zal er moeten gegraven worden tot op een diepte van 3m tot 4m en rekening houdende met het voorzien van een grondwaterverlaging en beschoeiing van de bouwput.
Het lokaliseren van de collector is over het volledige tracé van +/- 2,5km onmogelijk,
aangezien alle inspectieputten blinde putten zijn (behalve R27, R28 en R29).
Bij een eerste camera inspectie (350m) is gebleken dat er ter hoogte van R27 richting R23 en van R27 richting R29 de riolering D600mm voor 25% vol slib zit.
Aangezien het bouwjaar van deze collector al dateert van 1994, zal deze collector over het volledige tracé dienen geruimd te worden (22 jaar in gebruik).
Deze ruiming is noodzakelijk om alle sedimentatie in de leiding te verwijderen en om een vlotte doorstroming van het rioleringswater te bekomen alsook om de exacte ligging van de verdoken en of blinde inspectieputten te kunnen bepalen d.m.v. een camera met sonarmeting.
De opdracht zal in zijn geheel aan 1 aannemer gegund worden en met dien verstande dat de werken zullen opgesplitst worden in 8 deelfazen. De reiniging zal eveneens gebeuren in een 7 a 8 tal stukken van +/- 350m waarbij een volgend stuk collector pas kan gereinigd worden nadat de gepositioneerde inspectieput (op MV peil) uit de vorige reiniging door Aquafin NV (dienst slibbeheer) op maaiveld hoogte werd gebracht.

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie C/C1 of E1, klasse 1.